BENVIDOS À PAXINA PERSOAL DO ESCRITOR OURENSÁN JORGE EMILIO BÓVEDA. LITERATURA. O PENÚLTIMO CHANZO NUNHA ESCALINATA QUE NON NOS HA CONDUCIR A NINGURES. LITERATURA E ALGO MÁIS.

 

BIENVENIDOS A LA PÁGINA PERSONAL DEL ESCRITOR OURENSANO JORGE EMILIO BÓVEDA. LITERATURA. EL PENÚLTIMO ESCALÓN DE UNA ESCALINATA QUE NO NOS LLEVARÁ A NINGÚN LUGAR CONCRETO. LITERATURA Y ALGO MÁS.