PALABRAS MÁIS

VIÑETA DOBRE SENTIDO NO XORNAL OURENSE POR BARRIOS

FIESTRA RACHADA

VIÑETA MENSUAL NA REVISTA VERBAS DO TINTEIRO

OS MARTES AO SOL

TIRA MENSUAL NO XORNAL 'OURENSE FALA'

A PAPELEIRA DE RECICLAXE

MIRA UNHAS CANTAS DAS VIÑETAS PUBLICADAS AO LONGO DO TEMPO:

PRIMEIRA "TEMPORADA". ENTRE 2003-2004 E 2008

SEGUNDA "TEMPORADA". ENTRE 2009 E 2010

NA REVISTA DIXITAL "ENCHUFADOS"

 

 

 

A PAPELEIRA DE RECICLAXE NA REVISTA DIXITAL DE HUMOR GRÁFICO ENCHUFADOS